Оқушыларға кеңес

  • Теріс ойлар, алаңдаушылық, депрессия, қорқыныш, егер олар ұзақ немесе терең «жасырын» болса, әрқашан белгілі бір физикалық аурулардың пайда болуына әкеледі.

1. Бүгінгі күнмен өмір сүріңдер.
2. Дайындық алдында не істеу қажет екеніне, тірек жасап отырыңыздар.
3. Өзіңізді қандай адам екеніндеріңді, жақсы жағынан қабылдаңыздар.

Нұсқау

 Аяқталмаған сөйлемдерді оқып, ойға келген сөйлеммен аяқтаңыз. Өте тез орындаңыз. Егер сөйлемді аяқтамасаңыздар, қалтырыңыз содаң соң толтырасыз. Шыншыл болыңыз.

Психотехникалық жаттығулар, өзінің жайсыз эмоцияларын ұстау және қоршаған ортаға немқұрайлым қарау, басқа адамдары жақсы түсіну.

Ар -  жақсылық  пен зұлымдылықты, шындық пен жалғандықты, әділдік пен әділетсіздікті және басқаларды анықтайтын адамгершілік ұғым.  Бұл-адамның іс-әрекетін ақиқат,шындық пен әділдік жөніндегі ұғымдар түсінігіне байланысты реттейтін,парыздың қаншалықты орындалған немесе орындалмағанын анықтайтын нені істеп,неден бас тартуға тура келетінін көрсететін сезім.